Livsnyderstemning

Livet nydes på “La Vie”. Facadeskiltet har nu fået en fin ramme på.